Arbeid & Gezondheid

Informatie voor werknemer

Topzorg Groenveld is er voor mensen met langdurige of terugkerende klachten en die ondanks de goede zorg van de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog niet meer mee kunnen doen in hun werk of beperkt zijn in hun dagelijks functioneren. We richten ons op volledig herstel van functioneren binnen maximaal 16 weken(gemiddeld 12 weken). We kijken met u hoe u uw dagelijkse activiteiten op het werk, in uw thuissituatie en uw sociale leven weer duurzaam op kunt pakken. Daarbij zorgt Topzorg Groenveld ervoor dat u zelf invloed krijgt op uw gezondheidsproblemen en dat u deze kunt leren voorkomen. We gaan ervan uit dat sommige klachten meer oorzaken kunnen hebben dan in eerste instantie ziet of voelt. Er is aandacht voor sociaal-maatschappelijke omstandigheden (gezinssituatie, inkomen, woon- en werksituatie) en de invloed daarvan op uw gezondheid. Daarnaast bieden we u de beste artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners. 

Bij aanmelding voor een programma of als u ons belt voor nadere kennismaking plannen we een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek geeft u uitleg over uw situatie en geven wij nadere uitleg over onze werkwijze. Aan het eind van het gesprek vertellen of we u kunnen helpen en vragen we u of u open staat voor onze aanpak. Als u hiervoor toestemming geeft benaderen we uw werkgever om te vragen of deze wil bijdragen in de kosten voor de het onderzoek ter bepaling van inhoud en duur van uw behandeltraject. Zodra uw werkgever instemt met haar deelname in de kosten starten we de intake..

De inhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake gedeelte thuis: thuis vult u een aantal vragenlijsten in (circa 2 uur)

Dag 1 (locatie: Topzorg Groenveld)                                                                      Fysiotherapeutisch onderzoek (1 uur)                                                                              Test fysieke belasting (1 uur)                                                                                    Psychologisch onderzoek (1 uur)

Dag 2 (locatie: Topzorg Groenveld)                                                                            Consult met arts arbeid en gezondheid, u en uw verantwoordelijke binnen          Topzorg (1uur)

Aan de hand van de intake stellen we het behandelplan op. Dit plan bespreken we uitgebreid met u en sturen we ook naar uw verwijzend arts. Vervolgens vullen we deze intake nog aan met een driegesprek met u, uw werkgever en de verantwoordelijke van Topzorg Groenveld , zodat we een eventueel werkhervattingsplan met u kunnen bespreken Indien u, uw verwijzend arts en uw werkgever akkoord gaan met het behandelplan, gaan we z.s.m. starten. (N.B. Bij de intake moet u altijd uw paspoort of identiteitskaart, sportkleding en sportschoenen meenemen.)

PRIVACY

Uiteraard garanderen wij uw privacy, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet volledig. Wij wisselen vertrouwelijke informatie alleen uit met de behandelend specialist. Uw huisarts, bedrijfsarts of specialist krijgt alleen informatie als u daarvoor toestemming geeft. Twee weken na afronding van uw behandeling kunt u uw dossier met daarin de rapportages en vertrouwelijke medische informatie bij Topzorg Groenveld ophalen. Gedurende uw behandeling heeft u altijd het recht uw dossier in te zien. We bespreken uw behandelplan regelmatig met u en houden uw arts en werkgever regelmatig op de hoogte van de voortgang en de resultaten, uw werkgever ontvangt echter nooit medisch inhoudelijke informatie van ons.

Lees meer over ervaringen met Topzorg Groenveld:

gesprek psycholoog

Mijn ervaringen met Topzorg Groeneveld.

In het voorjaar van 2019 moest ik mij tijdelijk ziek melden van het werk. Het ging niet meer. Wat was aan de hand? Ik wist het niet. Waar moest ik beginnen? Waar heb ik last van? Dat vond ik moeilijk om op een rij te zetten.

Ik had al geruime tijd nekklachten, soms hoofdpijn, vage klachten die misschien wel leken op RSI. Mijn ogen leken het niet meer te doen. Ik had moeite om de informatie op het beeldscherm tot mij te nemen. De letters leken te bewegen. Allemaal fysieke klachten.

Ik ben als eerst naar een fysiotherapeut gegaan. Wist niet waar te beginnen. Ik dacht zelf aan fysieke klachten, spieren, houding. Na een gesprek en lichamelijk onderzoek, kwam de fysiotherapeut met zijn visie. Hij stuurde mij naar huis met een paar vragen om over na te denken. De huisarts vertelde mij dat ik een verhoogde bloeddruk had en dat mijn  bloedsuikerwaardes te hoog waren. Toen viel het kwartje snel.

Niet lichamelijk, maar vooral geestelijk waren mijn problemen. De fysieke klachten waren een manier van mijn lichaam om aan te geven dat het zo niet langer kon. De dingen die door mijn hoofd spookten, de sleur van de dag, de werkdruk en het gevoel van geleefd te worden waren de onderliggende problemen. Het vermoeden van mijn fysiotherapeut was juist. Het was een Burnout.

Met alleen wat kneden zou ik er niet zijn. Ik had daarnaast geestelijke hulp nodig. Dit zou via de huisarts kunnen met behulp van een praktijkondersteuner. Ik had al ontdekt dat het via die weg wel even zou duren voor ik de juiste hulp gevonden had. Ik was nu bij een fysiotherapeut, een huisarts en straks ook nog een psycholoog. Weer je verhaal doen, weer een mening. Ik voelde mij hier niet goed bij. Te veel schijven, te veel meningen en het gevoel dat het veel te lang zou duren. Ik deed mijn verhaal bij mijn werkgever. Ik vertelde waar ik naar zocht en dat ik verder wilde. Mijn werkgever vroeg toen om eens met Topzorg te gaan praten, daar hadden ze goede ervaringen mee.

Waarom sprak mij Topzorg aan?
Ik heb contact gezocht met Topzorg. Binnen veertien dagen had ik een afspraak voor een intake. Er werd naar mij geluisterd, begrip getoond en vertrouwen gegeven. Een week later lag er een plan en weer een week later was mijn traject al begonnen. Er zit beweging in.

De intake.
Op mijn eerste dag bij Topzorg kreeg ik een gesprek met een psycholoog, een fysiotherapeut en een fittest. Met deze gegevens werd er een plan voor mij gemaakt. Dit mocht ik zelf doorlezen en mijn goedkeuring op geven. Wat mij een heel prettig gevoel gaf en ik het idee had dat er naar mij geluisterd werd.

Het Traject
Ik ben begonnen met twee dagdelen therapie in de week. Je kan het een beetje vergelijken met school. Elk uur iets anders. Een gesprek met de psycholoog om inzichten te krijgen en nieuwe gewoonten aan te leren. Een uurtje in de sportzaal om aan je fitheid te werken, maar ook buiten sporten staat op het programma. Dit kan op het sportveld zijn, maar ook net zo goed tijdens een wandeling in het bos. Waarom sport? Doormiddel van sport en uitgedaagd worden leerde ik weer mij krachten kennen, naar mijn lichaam luisteren en de zaken in mijndagelijkse leven te doseren en te ordenen. Ik leerde mij grenzen kennen en deze aan te gaan geven. Dingen die ik later op mijn werk ook zal dienen in te zetten. Het sporten gaf mij inzichten hoe ik mij werk aanpakte en hoe ik mij grenzen hier stelde. Ik leerde hierdoor tevens mijn valkuilen herkennen en wist hiermee rekening te houden op mijn werk. 

Al vrij snel was het de bedoeling dat mijn werk weer in beeld kwam. Halverwege het traject was ik 50% in therapie en 50% aan het werk. Zo snel mogelijk in de praktijk brengen wat ik had geleerd. Voelen hoe het is om weer op je werk te zijn. Voelen wat er gebeurt als je aan het werk bent en daar op anticiperen. Toepassen wat ik heb geleerd en deze ervaring mee terug te nemen naar Topzorg om hier samen met mijn team van professionals over te praten wat gaat goed en wat niet en wat heb ik hiervoor nodig om dit te veranderen. Waar loop ik tegen aan, wat moet ik een volgende werkdag misschien anders doen.

Tot slot:
Het lijkt misschien allemaal heel veel en heel snel, maar ik heb nu de ervaring dat het werkt en dat het echt kan. Mijn traject duurde twaalf weken. Bij mijn eindevaluatie was ik weer tweeëndertig uur aan het werk. Ik heb mijn werkzaamheden aangepast. Ik pak meer pauzes, maak een wandeling om te ontspannen en om na te gaan hoe het met mij gaat.

Natuurlijk heb ik nog wel eens dat het iets minder gaat, maar nu weet ik waar ik op moet letten en wat ik zou kunnen proberen om mij beter te voelen.

Mijn ervaring met Topzorg is:

“de juiste zorg op het juiste moment”